ჩვენი კონტაქტები

e-WalletPAYEER CORP.

POLAND

Runwill Sp. z o. o.
ul. ZŁOTA, nr 59,
00-120, Warsaw, Poland
REGON: 369701886, NIP: 5252743335

Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

IBAN: PL39 1160 2202 0000 0003 4616 3323 BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

მხარდაჭერა

წერილის გაგზავნა შეგიძლიათ ფორმის შევსებით.
ერთ-ერთი თანამშრომელი გიპასუხებთ დღის განმავლობაში.